Ocenenia

 

Za  prínos našej produkcie v oblasti inovačného rozvoja sme získali certifikát  celoslovenského inovačného projektu: „INOVÁCIE ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“ v máji 2010.