Ocenenia

 

Za prínos našej produkcie v oblasti inovačného rozvoja sme získali certifikát celokrajského inovačného projektu: „INOVÁCIE ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“ v máji 2010.